Dịch vụ khám sức khoẻ

Dịch vụ khám sức khoẻ định kỳ tại công ty ở tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, … khám sức khoẻ cho công nhân, người lao động, học sinh, theo thông tư 14 và thông tư 09, quyết định 21/BYT