Tag Archives: khám sức khoẻ định kỳ

Khám sức khoẻ định kỳ được áp dụng cho nhân viên, công ty sử dụng công nhân phải khám sức khoẻ cho quyền lợi của người lao động 6 tháng hay 1 năm 1 lần tuỳ theo mô hình của từng công ty.

Song việc chọn đơn vị khám sức khoẻ định kỳ tốt, chất lượng, uy tín, khám kỹ, tư vấn kỹ và giá cả hợp lý thì quyền lợi của công nhân được hưởng đúng ý nghĩa; còn không thì vô tác dụng chỉ có bộ hồ sơ khám mà thôi