Tag Archives: Khám sức khoẻ định kỳ tại công ty

Khám sức khoẻ định kỳ tại công ty là dịch vụ khám tại công ty do đơn vị bệnh viện đưa máy mọc, thiết bị, nhân lực đến khám tại công ty đó là giải pháp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc công linh và dệ dàng tổ chức cho công ty khách hàng cần khám sức khoẻ tại công ty với mức giá rẻ hơn so với cá nhân tới bệnh viện