Tag Archives: Khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 32/BYT

Khám sức khoẻ định kỳ theo thông tư 32 mới nhất hiện nay

Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay, ký ngày 31 tháng 12 năm 2023; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới nhất áp dụng cho Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay
Xet nghiem theo mẫu 1

Bên cạnh đó khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân theo thông tư 32 thì khám như thế nào, danh mục khám là gì,… thì đinhky.com sẽ xin phép được gửi tới quý anh chị phụ tách khám sức khoẻ định kỳ theo thông tư 32 mới nhất hiện nay như sau: