Tag Archives: khám atvstp

Khám atvstp ( an toàn vệ sinh thực phẩm) hay còn gọi là khám thẻ xanh cho công ty cá nhân, nhân viên làm việc, buôn bán, pha chế đồ ăn, đồ uống,… để kiểm tra sức khoẻ cá nhân về bệnh truyền nhiệm, lây nhiệm qua thức phẩm cho người khác và cũng là hồ sơ quy định để hành nghề, xuất khẩu,… của mỗi công ty