Tag Archives: Khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 14/BYT

Khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 14/BYT là do bộ y tế quy định nhằm bảo vệ quyền lợi cho công nhân, nhân viên, người lao động được chăm sóc sức khoẻ và góp phàn sàng lọc bệnh lý cho cá nhân tham gia sản xuất