Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay

Khám sức khoẻ định kỳ theo thông tư 32 mới nhất hiện nay

Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay, ký ngày 31 tháng 12 năm 2023; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới nhất áp dụng cho Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Khám sức khỏe định kì uy tín
Khám sức khỏe định kì

Bên cạnh đó khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân theo thông tư 32 thì khám như thế nào, danh mục khám là gì,… thì đinhky.com sẽ xin phép được gửi tới quý anh chị phụ tách khám sức khoẻ định kỳ theo thông tư 32 mới nhất hiện nay như sau:

Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay
Giấy khám theo TT32

 

Điều 34. Hồ sơ khám sức khỏe theo thông tư số: 32/2023/TT-BYT

Hồ sơ khám theo thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay của người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên là giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư này, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ khám sức khỏe.

Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay
Xet nghiem theo mau 1

Hồ sơ khám sức khỏe theo thông tư 32 của người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi là giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư này, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ khám sức khỏe.

Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay quy định đối với người mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự đề nghị khám sức khỏe nhưng không thuộc trường hợp khám sức khỏe định kỳ, hồ sơ khám sức khỏe bao gồm:

a) Giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này;

b) Văn bản đồng ý của thân nhân người bệnh quy định tại khoản 11 Điều 2 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay
mau 3 thong tu 32

Theo Thông tư 32 về khám sức khoẻ định kỳ mới nhất hiện nay, hồ sơ khám sức khỏe bao gồm:

a) Sổ khám sức khỏe định kỳ theo Mẫu số 03 Phụ lục số XXIV của thông tư 32 ban hành kèm theo Thông tư này; Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách khám sức khỏe định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo hợp đồng.

Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay
kham theo thong tu 32

b) danh mục khám sức khoẻ định kỳ theo thông tư 32 cho nhân viên công ty, doanh nghiệp bao gồm theo Mẫu số 01 & 03 Phụ lục số XXIV của thông tư 32 ban hành kèm theo Thông tư 32 này

Khám sức khoẻ định kỳ theo thông tư 32/BYT
Khám sức khoẻ định kỳ theo thông tư 32/BYT tại công ty

Điều 36. Nội dung khám sức khỏe theo thông tư 32

Đối với Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên nhưng không thuộc trường hợp khám sức khỏe định kỳ: Khám theo nội dung ghi trong giấy khám sức khỏe quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư này.

Khám sức khỏe định kì
Khám sức khỏe định kì cho nhân viên

Đối với Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay cho người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi nhưng không thuộc trường hợp khám sức khỏe định kỳ: Khám theo nội dung ghi trong giấy khám sức khỏe quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32 này.

Khám sức khoẻ định kỳ ATVSTP cho công nhân 09
Khám sức khoẻ định kỳ tại công ty cho công nhân

Thông tư 32 về khám sức khoẻ định kỳ mới nhất hiện nay: Khám theo nội dung ghi trong sổ khám sức khỏe định kỳ quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục số XXIV của thông tư 32 ban hành kèm theo Thông tư 32 này.

Theo Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay cho lao động nữ thì khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định tại Phụ lục số XXV ban hành kèm theo Thông tư 32 này.

Tìm hiểu về Xét nghiệm chức năng gan
Khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động

Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay quy định, phải khám đầy đủ các nội dung theo từng chuyên khoa. Trường hợp khó cần hội chẩn hoặc chỉ định làm cận lâm sàng để chẩn đoán xác định và mức độ bệnh, tật làm cơ sở phân loại sức khoẻ.

Đối với trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu chỉ khám, kết luận đối với từng chuyên khoa theo yêu cầu và không phân loại sức khỏe.

Điều 38 thông tư 32. Cấp và lưu Giấy khám sức khỏe

Thời hạn trả giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ:

Khám sức khỏe định kỳ chất lượng và uy tín 
Dịch vụ Khám sức khỏe định kỳ chất lượng và uy tín  tại Long An

Theo thông tư 32 quy định đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: cơ sở khám sức khỏe trả giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe;

Thông tư 32 quy định đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: cơ sở khám sức khỏe trả giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

đơn vị Khám phụ khoa định kỳ
Khám phụ khoa định kỳ ở đâu tốt

Giá trị sử dụng của giấy khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe định kỳ:

a) Thông tư 32 về khám sức khoẻ mới nhất hiện nay, quy định đối giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe;

b) Kết quả khám sức khỏe định kỳ có giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật.

để biết thêm thông tin cụ thể cảm phiền liện hệ trao đổi chi tiết hơn tại 0909.025.022 (Em Ánh)

mời xem thêm SP vì sức khoẻ cho gia đình việt

5/5 - (7 bình chọn)