Thời gian khám sức khỏe định kỳ là bao nhiêu?

Căn cứ bộ luật lao động ghi rõ tại điều 152 quy định về thời gian khám sức khỏe định kỳ cho người lao động một năm 2 lần (6 tháng 1 lần) để bảo vệ quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại công ty và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quy định thời gian khám sức khỏe định kỳ cho người lao đông

Thời gian khám sức khỏe định kỳ

Quy định thời gian khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại công ty và doanh nghiệp ghi nhận cụ thể tại bộ luật lao động ghi rõ tại điều 152 quy định về thời gian khám sức khỏe định kỳ cho người lao động một năm 2 lần khám sức khỏe cụ thể như sau:

Điều 152. Chăm sóc sức khỏe cho người lao động

1. Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại công việc để tuyển dụng và sắp xếp lao động.

1. Based on health criteria for each type of work, an employer shall recruit and arrange work for employees.

2. Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. .

kham suc khỏe

2. Annually, an employer shall organize periodical health checks-up for employees, including apprentices and on-the-job trainees, obstetrics and gynecology checks for female employees, and health checks-up at least once every 6 months for employees doing heavy and harmful jobs and disabled, minor and elderly employees.

3. Người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế.

3. An employee who works in conditions with risks of occupational disease must have occupational disease checks according to regulations of the Ministry of Health.

4. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được giám định y khoa để xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động đúng theo quy định của pháp luật.

4. An employee who has a labor accident or suffers an occupational disease shall undergo a medical assessment to determine his/her level of injury or disability and the level of working ability loss, and is entitled to treatment, care and working ability rehabilitation in accordance with law.

5. Người lao động sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu còn tiếp tục làm việc, thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động.

5. After having a labor accident or suffering an occupational disease, if still continuing to work, an employee shall be assigned to a work suitable to his/her health based on the conclusion of the Labor Medical Assessment Council.

6. Người sử dụng lao động phải quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao động và hồ sơ theo dõi tổng hợp theo quy định của Bộ Y tế.

6. An employer shall manage health records of employees and general observation records according to regulations of the Ministry of Health.

7. Người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm việc phải được người sử dụng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng.

7. An employer shall provide employees who work at a workplace exposed to toxic and infectious factors with sterilization and disinfection measures upon completion of the working hours.

Liên hệ khám sức khỏe định kỳ tốt nhất tại                  

                Người phụ trách báo giá:

                                                            ¶ Nguyễn Văn Ánh.

                                                            ¶ Senior Manager

                                                            ¶ Đt: 0909.025.022 – 0975.907.345.

                                                            ¶ Email: vananhviban@gmail.com

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

VÀ RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÍ KHÁCH !

Đánh giá post